Kabul značenje

Kabul, gl. grad Afganistana; 700 000 st. Leži na 1800 m. – Od 1776. prijestolnica Afganistana. Znatno oštećen u brit.-afganistanskim ratovima (1838–42. i 1878–80). Sveuč. osn. 1932. U građ. ratu od kraja 1980-ih povremeno napadan; više puta osvajan od različitih snaga (1992., 1996., 2002).