Kabardino-Balkarija značenje

Kabardino-Balkarija, republika na području S Kavkaza, Rusija; 12 500 km2, 790 000 st. Gl. grad Nalčik. Na SI stepe, na JZ visoke planine Velikoga Kavkaza (Elbrus 5642 m, Dyh-Tau i dr.). Klima kontinentalna. Stanovnici Kabardinci, Rusi, Balkarci. Poljodjelstvo i stočarstvo. Ležišta molibdena, antimona, zlata, nikla, olova, ugljena; mineralni izvori. Obojeno kovinarstvo, ind. strojeva i prehr. proizvoda. – pov Preci Kabardinaca nastavali su u ← 1. tisućljeću područje S od Kavkaza između Crnoga mora i Kaspijskoga jezera. Balkarci, narod hazarskoga ili bug. podrijetla, žive od 10. do 15. st. u stepama S od Kavkaza. Zbog mongolskih provala od 13. do 15. st. ti su se narodi povukli na Kavkaz, prihvatili islam, priznavali vrhovnu vlast krimskih kanova, Perzije i Turske. Kabardinci 1557. priznaju protektorat Rusije, Kučuk-Kainardžijskim mirom (1774) ulaze u Rusko Carstvo, a Balkarci 1827. God. 1922. formirana je autonomna oblast u sastavu Ruske SFSR, a 1936. K.-Balkarska ASSR. Od prosinca 1991. republika Ruske Federacije.