Kabardinci značenje

Kabardinci, narod abhasko-adigejske skupine kavkaskih naroda, naseljen S od Kavkaza, pretežito u Kabardino-Balkariji (Rusija); o. 391 000 pripadnika. Muslimani-suniti. Područje S od Kavkaza naseljavaju oko ← 1000. Pod Rusiju potpali 1774.