Kaap značenje

Kaap (Cape of good hope), pov.-geogr. pokrajina u J dijelu Južnoafričke Republike; 641 379 km2. Upravno središte Cape town. Vinogradarstvo, voćarstvo. Rudnici bakra, mangana i azbesta. Ind. u lučkim gradovima. Dijeli se na tri upravno-teritorijalne jedinice. – pov K. je 1652. osnovala niz. Istočnoindij. kompanija. Od 1814. kolonija Velike Britanije. Tijekom 19. st. pobune domorodaca protiv kolonista; 1910. ušao u sastav Južnoafričkoga Saveza.