jutro značenje

jutro (ral), stara jedinica za površinu zemljišta; bečko j. iznosilo je 1600 čhv, odn. ~ 0,575 ha, a madžarsko j. 1200 čhv, odn. ~ 0,431 ha.