Juti značenje

Juti, germ. pleme koje je u davnini nastavalo poluotok Jylland (Jütland); → Anglosasi.