jurist značenje

jurist (lat.), pravnik; student prava.