Jurinac značenje

Jurinac, Srebrenka (Sena) (1921-2011), hrv. pjevačica, sopran; debitirala u Zagrebu, od 1944. solistica Drž. opere u Beču. Interpretkinja opernih likova Mozarta, R. Straussa i dr.