junker. značenje

junker. 1. U Njemačkoj, u sr. vijeku, naziv za djecu visokoga plemstva, zatim općenito za mlađe plemenitaše; nakon 1848. ponajprije naziv za pripadnike zemljoposjedničke aristokracije I od Elbe, posebice u Pruskoj. Militaristički nastrojeni. 2. U carskoj Rusiji, voj. pitomac u časničkim (junkerskim) školama.