jukebox značenje

jukebox (engl.), glazb. automat, gramofon koji se aktivira ubacivanjem kovanoga novca ili žetona i pritiskivanjem odgovarajućih tipki.