juka značenje

juka (haićanski preko španj.) (Yucca), biljni rod iz por. Agavaceae podrijetlom iz Amerike; neke vrste uzgajaju se po vrtovima i parkovima, a neke služe za dobivanje tekst. vlakna.