Jugoslovenska muslimanska organizacija značenje

Jugoslovenska muslimanska organizacija (JMO), polit. stranka južnosl. muslimana u BiH i Sandžaku, osn. 1919; predsj. Mehmed Spaho (1921–39). Iako je JMO u načelu bila za autonomiju BiH, njezino vodstvo (age, begovi, trgovci) glasalo je za Vidovdanski ustav (1921) te je stranka djelovala u nizu vlada. Za šestosiječanjske diktature u opoziciji, JMO je sudjelovala na izborima 1935. na listi opozicije, ali je odmah zatim ušla u vladu M. Stojadinovića i inkorporirala se u Jugoslovensku radikalnu zajednicu.