judikatura značenje

judikatura (lat. judicare: suditi), sudska praksa u tumačenju i primjeni zakona i dr. pravnih propisa koja se očituje u presudama (judikatima).