judaica značenje

judaica (judaika) (novolat.), pojam koji obuhvaća znanost o žid. religiji, narodu, povijesti i umjetnosti, knjige i predmete koji se koriste prigodom žid. blagdana, svete knjige Bibliju i Talmud, kao i djela Židova koji su kontinuirano izgrađivali žid. misao i tumačili je.