Juda. značenje

Juda. 1. U Bibliji, četvrti sin Jakovljev, praotac–eponim istoimenoga plemena. 2. Izr. pleme koje je u ← 13. st. imalo prevlast nad ostalim plemenima i poč. ← 10. st. dalo državi dinastiju. 3. J dio Davidova kraljevstva (gl. grad Hebron), jedna od dviju država na koje se raspalo židovsko kraljevstvo ← 925; posljednjega kralja svrgnuo ← 586. Nebukadnezar II.