Juda Makabejac značenje

Juda Makabejac→ Makabejci