Juba značenje

Juba, grad na Bijelom Nilu u J Sudanu; 115 000 st. Sveuč. (osn. 1975). Trg. središte (duhan, kava).