Jovellanos značenje

Jovellanos, Gaspar Melchor (pseud. Jovino) (1744–1811), španj. književnik, državnik i prosvjetitelj; reformator gospodarstva, sudstva i školstva. Zbirka djela u prozi i stihu (7 sv., 1830–32); tragedija Pelayo.