Jonke značenje

Jonke, Ljudevit (1907–79), hrv. slavist; istraživao jezik starijih hrv. leksikografa, pisao o problematici suvremenoga knjiž. jezika i pravopisa; prevodio s češkoga (J. Hašek, J. Neruda, K. Čapek). Književni jezik u teoriji i praksi. Predsj. Matice hrvatske 1970–72.