Jomini značenje

Jomini, Antoine Henri (1779–1869), franc. general, voj. teoretičar i pisac; barun. Vojničku karijeru započeo u švic. vojsci; 1804. prešao u franc. vojsku, a 1913. u rusku (kao pobočnik cara Aleksandra I., od 1826. cara Nikole I). Sudjelovao u osnivanju ruske vojne akademije (1830), u kojoj je predavao ratnu vještinu. Pregled ratne vještine.