Jolaj značenje

Jolaj, grč. mit, sin Ifiklov, pratilac Heraklov; pobjednik na prvim Olimpijskim igrama u natjecanju četvoropregâ.