Johnston značenje

Johnston, Harry Hamilton (1858–1927), engl. istraživač Z i sr. Afrike; otkrio (1901) životinju → okapi.