Johannesen značenje

Johannesen, Georg (1931-2008), norv. pjesnik moderna izraza; socijalno i politički angažiran pisac. Pjesme 1959.