Jodrell Bank značenje

Jodrell Bank, opservatorij u grofoviji Cheshire, Engleska; poznat po golemom radioteleskopu (promjer 76 m) za istraživanje svemira. Utemeljen nakon II. svj. rata za praćenje sovj. i am. automatskih međuplanetarnih stanica.