Jišmael značenje

Jišmael (hebr.: neka Bog usliša), prema Bibliji, sin Abrahama i Sarine sluškinje Hagare. Kad se Sari rodio Izak, dala je Jišmaela i njegovu majku protjerati u pustinju, ali ih je Bog spasio. U Kuranu: Ismail, štuje se kao praotac Arapa.