jezuitski odgoj značenje

jezuitski odgoj, sustav odgoja što su ga razradili isusovci (jezuiti); odlikuje se sustavnom organizacijom koja dosljedno i precizno predviđa povezivanje svih elemenata odgojnoga procesa. pej indoktrinacija.