Jezid I. Ibn Muavija značenje

Jezid I. Ibn Muavija (644–683), kalif od 680; osvojio Meku.