Ježić značenje

Ježić, Slavko (1895–1969), hrv. književnik i književni povjesničar; napisao prvu cjelovitu povijest hrv. književnosti s iscrpnom bibliografijom: Hrvatska književnost od početka do danas (1944). Pisao romane: Brak male Ra; novele: Životi u sjeni; pjesme: Somnia vitae.