jezgra. značenje

jezgra. 1. Nukleus, središnji dio neke cjeline koji ima vlastiti identitet i oko kojega se okuplja ostatak, npr. atomska j. (→ atom). 2. biol bitni dio stanice koji upravlja njezinom izmjenom tvari i u tijeku diobe prenosi nasljedna svojstva na stanice kćeri (→ mitoza; mejoza). Oblikom je okruglasta, gušća od citoplazme, ima dvostruku membranu s porama; glavni joj je sadržaj kromatin. Bakterije i modrozelene alge imaju samo ekvivalente jezgre raspršene u citoplazmi.