Jevšovar značenje

Jevšovar, Marijan (1922–98), hrv. slikar, predstavnik informela.