Jevpatorija značenje

Jevpatorija (Evpatorija), grad i luka na Krimu, J Ukrajina; 106 000 st. Klimatsko lječilište i kupalište. Vinarstvo; građev. i prehr. ind. Jedno od gl. središta karaimske kulture.