Jevons značenje

Jevons, William Stanley (1835–82), engl. ekonomist i filozof; jedan od osnivača matematičke škole i teorije marginalne korisnosti. Teorija političke ekonomije.