Jessner značenje

Jessner, Leopold (1878–1945), njem. kaz. redatelj; jedan od reformatora njem. pozornice, 1933. emigrirao i vodio kazalište u Hollywoodu. Režirao nijemi film Duh zemlje.