Jespersen značenje

Jespersen, Otto (1860–1943), dan. lingvist; bavio se općom lingvistikom, fonetikom, engl. pov. gramatikom. Surađivao na izradbi međunar. pomoćnog jezika ido; 1928. stvorio novial. Priručnik fonetike; Filozofija gramatike; Napredak u jeziku.