jery značenje

jery, ligaturno slovo glagoljske i ćir. azbuke, znak za specifičan slav. vokal, koji se vjerojatno izgovarao kao rus. | ili polj. y (najzatvoreniji stražnji nezaobljeni samoglasnik), u hrv. jeziku prešao u prednje i.