jerihonska ruža značenje

jerihonska ruža (Anastatica hierochuntica), jednogodišnja biljka iz por. krstašica. U sušno doba savijena u loptu, dospjevši na vlažno raširi se i zakorijeni; nalazi se po pustinjama S Afrike i JZ Azije.