jeremijada značenje

jeremijada, tužaljka, jadikovka, naricanje, žaljenje za onim što je prošlo (prema Tužaljkama koje se pripisuju proroku Jeremiji).