jer značenje

jer, naziv dvaju slova stare glagoljske i ćir. azbuke; označivala su »tvrdi« i »meki« poluglas, reducirane samoglasnike, odn. poluvokale; transliteriraju se kao ŭ i ĭ.