Jelić značenje

Jelić, Ivan (1933–92), hrv. povjesničar; proučavao povijest KP Hrvatske 1937–45. i razvoj antifašizma. Hrvatska u ratu i revoluciji 1941–1945.