Jelas polje značenje

Jelas polje, močvarni dio Savske nizine između Save, Orljave, Glogovice i Dilj gore; 294 km2. Ratarstvo i stočarstvo. Ribnjaci; lovstvo.