jela značenje

jela (Abies), rod crnogoričnoga drveća iz por. borova; o. 40 vrsta rašireno u umjerenom pojasu; obična j. (A. alba) tvori u nas crnogorične šume, ili s bukvom miješane šume; neke se vrste uzgajaju kao ukrasno drveće; jelovina je cijenjeno meko drvo.