jednootvori značenje

jednootvori (kljunaši; Monotremata, Prototheria), red najprimitivnijih živućih sisavaca ograničenih isključivo na Australiju, Tasmaniju i Novu Gvineju. Por.: kljunaši i ješci. Razmnožavaju se jajima.