jednadžba značenje

jednadžba, mat jednakost ispravna samo pri određenim vrijednostima (uvjetima) općih brojeva (nepoznanica) u njoj, koje treba odrediti (npr. x + 3 = 7 točno je samo kad je x = 4), pri čemu se rezultat naziva korijenom j.; dijele se na algebarske i transcendentne jednadžbe.