jedić značenje

jedić (Aconitum), rod zeljastih biljaka iz por. žabnjakâ; podzemni dijelovi vrste A. napellus sadrže otrovni alkaloid akonitin; služe u medicini.