Jean-Ivanović značenje

Jean-Ivanović, Robert (1889–1968), hrv. kipar; autor realističkih portretnih poprsja, aktova i plaketa.