javno pravo značenje

javno pravo, grane prava koje određuju organizaciju države i njezinih organa, ili uređuju odnose u kojima su jedan ili oba subjekta nosioci drž. ili javne vlasti (ustavno, upravno, procesno pravo).