javno dobro značenje

javno dobro (lat. res in publico usu). 1. Stvari koje zbog svojih prirodnih svojstava ili zbog javne namjene, što su im dodijeljene normativnim ili upravnim aktom, potpadaju pod poseban pravni režim, u pravilu režim javnoga prava. U Hrvatskoj j. d. može biti u općoj (namijenjen svima za uporabu) i u javnoj (namijenjen neposrednom izvršavanju prava i dužnosti RH) uporabi. 2. → bonum.