jastreb značenje

jastreb (Accipiter gentilis), ptica grabljivica; hrani se pticama i sisavcima; lovi u zraku i na tlu.