jantar značenje

jantar (rus.), fosilna smola četinjača, tercijarne starosti; žuta do smeđa; gl. nalazišta na obali Baltika, u Rumunjskoj i Rusiji; služi za proizvodnju raznih lakova, nakita i ukrasnih predmeta.