jansenizam značenje

jansenizam, religiozno-društv. pokret u Francuskoj u 17–18. st., sa središtem u samostanu Port Royal. Jansenisti su naučavali predestinaciju, tražili reforme; progonjeni od Luja XIV., osuđeni od crkve; dio ih je iselio u Nizozemsku.